ASTROLOGY

יעוץ אסטרולוגי אישי

האסטרולוגיה הסינית מביאה איתה מידע עשיר ועמוק אודות האדם ומאין בא, המקומות העמוקים ביותר בנפשו, בריאותו, משפחתו, מערכות יחסים, פרנסתו ועוד.

המפה האסטרולוגית האישית מעניקה לנו בהירות בנקודות צומת בחיים, לפני שינוי, לפני קבלת החלטה וגם כאשר אנו חווים קושי ואתגרים. היא מעניקה לנו תשובות ומסייעת לנו לצעוד קדימה ולהתפתח.

בייעוץ האסטרולוגי האישי אני משלבת כלים מהתודעה החדשה. כלים אלו מסייעים למבקש הייעוץ לבצע את המעבר ולקבל את התשובות מתוך עצמו לכל ההתלבטויות שלו, תוך העצמה אישית. האסטרולוגיה הסינית מעניקה לאדם כלים ע"מ להיעזר בכוחות הפנימיים שלו ולא בכלים חיצוניים אמורפיים.